Ako sme vytvorili stravovací systém na mieru?

Stravovanie svojich zamestnancov je občas veda. Ak máte viac jedálni, ľudia migrujú po rôznych častiach prevádzky a chcete, aby im bolo umožnené vyberať si z rôznych jedál, k tomu sa pridá neočakávaná zmena pracoviska v daný deň, naskytnú sa problémy, ktoré sa dajú najlepšie vyriešiť vytvorením straovacieho systéme presne na mieru danej prevádzky. Podobné problémy mala i trstenský výrobca MTS, s.r.o.

Vytvorili sme riešenie, ktoré funguje ako responzívna webová aplikácia, ktorá umožňuje prehľad jedál, výber jedla, zrušenie výberu, prehľady objednaných jedál na nasledujúce dni, profil používateľa, nadhľad nad jeho operáciami, administrácia zo strany kuchára a iné dodatočné funkcionality, ktoré vyplývali z individuálnych požiadaviek zadávateľa.

Dnes sú IT riešenia prístupné každému podnikateľovi. Dokážu pomôcť, šetriť, zjednodušiť, optimalizovať, posúnúť vpred. Ak chcete aj vy využiť potenciál IT riešení, neváhajte nás kontaktovať na info@become.sk