Ako sme vytvorili druhú edu matematickú hru pre deti?

Pokračujeme v našom internom projekte Bedots Education a vytvorili sme ďalšiu hru.

Dora in a secret Hole je voľným pokračovaním prvej hry Dora counting to 10. Dora tentokrát objavuje tajné chodby podzemia a dieťa jej má pomôcť dostať sa z chodby von. Dieťa určuje ako Dora bude skákať a spoločne sa tak učia spoznávať podstatu počítania s kladnými i zápornými číslami až do 20. Opäť je hra inšpirovaná Hejného metódou výučby matematiky.

Dieťa si ani neuvedomuje, že jednoduchým určovaním smeru skákania Dory si buduje na pozadí logiku práce so zápornými číslami. S konkrétnymi číslami sa dieťa dostáva v hre do kontaktu až neskôr, keď jednoduché pokyny k skákaniu začína nahrádať číslom.

Navyše hra vytvára u dieťaťa základňu k pochopeniu logiky programovania. Viac o aplikácii a ekosystéme Bedots Education

Môžete si ju stiahnúť ZADARMO eur pre operačný systém iOS.

Páči sa vám potenciál edukácie? Netvoríme len obyčajné hry, naše hry sú postavené na princípoch slobodnej edukácie a sú poznatkou o fungovaní mozgu detí pri učení. Pri ich vytváraní využívame vlastné skúsenosti z učiteľskej praxe. Takto sa spoja skúsenosti, odbornosť a chuť vzdelávať hraním. Ak aj vy chápete obrovský potenciál vzdelávacích hier, neváhajte nás kontaktovať na info@become.sk